Thời hạn bảo hành

​1. Bảo hành xe Thaco Tải

Dòng xe

Thời hạn bảo hành chung

Thời hạn bảo hành các chi tiết cơ bản

Mini Bus

36 tháng hoặc 120.000 km

24 tháng  hoặc 80.000 km

Bus Fuso

36 tháng hoặc 100.000 km

Không giới hạn

Bus ghế ngồi

24 tháng hoặc 150.000 km

18 tháng  hoặc 100.000 km

Bus giường nằm

24 tháng hoặc 200.000 km

18 tháng  hoặc 150.000 km

City Bus

24 tháng hoặc 120.000 km

18 tháng  hoặc 80.000 km

 

2. Bảo hành xe Thaco Bus

Sản phẩm

Thời hạn bảo hành chung

Thời hạn bảo hành các chi tiết cơ bản

THACO FORLAND

12 tháng hoặc 20.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

9 tháng hoặc 15.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

FLD1000-_220x180.jpg

THACO TOWNER

24 tháng hoặc 50.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

18 tháng hoặc 30.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

Towner-950A-220x180-nonew.jpg

THACO OLLIN

24 tháng hoặc 100.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

18 tháng hoặc 50.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

Ollin-700B-200-180-nonew.jpg

THACO AUMARK

icon.jpg

THACO AUMAN

24 tháng hoặc 200.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

18 tháng hoặc 100.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

Auman-220x180-C3000.jpg

THACO AUMAN

36 tháng hoặc 300.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

18 tháng hoặc 150.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

New_Auman-220x180-FV375.jpg

SƠ MI RƠ MOOC

24 tháng

18 tháng

icon_5.png

THACO FRONTIER

24 tháng hoặc 50.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

12 tháng hoặc 20.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

icon_frontier140.png

THACO HYUNDAI

24 tháng hoặc 100.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trước)

18 tháng hoặc 50.000 km

(Tùy theo điều kiện nào đến trướ

Top

   (0)