Môi trường làm việc

Quan điểm
02/12/2013 2:21:10 CH

•       Công ty tạo môi trường làm việc lành mạnh để mỗi cá nhân phát huy tốt nhất năng lực của mình, đóng góp nhiều nhất cho công ty, xã hội và đất nước.

 

•       Mỗi nhân sự tự giác phấn đấu rèn luyện, không ngừng hoàn thiện bản thân, chia sẻ giúp đỡ đồng nghiệp cùng phát triển, phát huy vai trò cá nhân, tôn trọng và gắn kết với định hướng phát triển của tập thể, gia tăng giá trị cho công ty, khách hàng, đối tác và xã hội. 

Top

   (0)